O nás

Italský vzdělávací institut z.s., Italská škola v České Republice

Legislativa

Tento druh kurzu je realizován v souladu s Legislativním nařízením č. 297 z roku 1994 vycházející ze zákona č. 153 z roku 1971, důležitého jazykového a kulturního opatření ve prospěch italských komunit žijících v zahraničí, jehož hlavním cílem je umožnit udržování jazykově-kulturních styků s Itálií zahraničním komunitám italským a italského původu.

Jazykově- kulturní aktivity Institutu jsou uskutečňovány pod dohledem Ministerstva zahraničí, které vydává směrnice a poté provádí přímou kontrolu jejich plnění přímo prostřednictvím Konzulů, kteří dle zákona zastávají funkci Garantů vzdělání, a to jak z pohledu finančního, tak z pohledu pedagogicko-didaktického.

Náš spolek

Organizujeme odpolední doplňkové jazykové a kulturní kurzy, během kterých žáci tvoří a analyzují texty v italském jazyce a o Itálii a seznamují se s vybranými částmi historie, geografie a kultury na základě programů stanovených italským Ministerstvem školství v souladu s Ministerským nařízením z 23. května 1973.

Co obsahují naše kurzy

Kurzy

Kurzy se konají každý rok od září do června a v každé ze tříd sestávají ze 150 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dvouhodinových lekcí týdně.

Doprovodný program

Obvyklá výuka je pro žáky je vždy doplněna o vzdělávací komentované prohlídky zajímavých míst a výstav spojených s italským uměním či historií.

Osvědčení

Žáci absolvující kurz na konci školního roku obdrží osvědčení, které umožňuje pokračování ve školní docházce v Itálii bez nutnosti absolvovat srovnávací zkoušky. 

Zkušení vyučující

Kurzy jsou vedeny zkušenými italskými vyučujícími s italským vysokoškolským vzděláním a konají se v sídle Società Dante Alighieri, o.s., na adrese Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7.


Komunita

Mimo významné podpory z pohledu výchovného a vzdělávacího, kurzy vždy pro děti i pro rodiče představovaly příjemnou příležitost k setkání a výměně zkušeností. 


Italská kultura

Děti navštěvující v ČR české i mezinárodní školy měly a mají díky těmto kurzům možnost být v kontaktu s italskými vrstevníky, dělit se s nimi o své zkušenosti a zážitky, hrát si, poznávat se a využít mimo jiné také toho, že vyrůstají a rozvíjejí se v mezinárodním prostředím, a tedy možnosti porovnat ho s kulturou a společenskými poměry země svého původu, a to v kontextu zcela italské výchovy.

Naši vyučující

Dott.ssa Margherita Locuratolo

Responsabile didattico
IV elementare

Dott.ssa Alma Camassa

Scuola materna, I media

Dott.ssa Giulia Grasso

I elementare

Dott. Andreas Pieralli

III media

Dott.ssa Claudia Cimini

Scuola materna